Søg
Close this search box.
received_1819085415157950

Miljømæssig / Environmental

Vi er forpligtet til at reducere og fjerne plastik fra vores produkter. Dette er et positivt skridt hen imod at reducere miljøpåvirkningen, og fremme bæredygtighed. Ved at reducere plastforbruget kan Elwis reducere mængden af plastikaffald, der genereres af vores produkter, hvilket er et vigtigt aspekt af at fremme cirkulært produktdesign.

Vi arbejder løbende på at øge brugen af FSC-emballage på vores produkter.

FSC er et internationalt certificeringssystem, der fremmer ansvarlig skovforvaltning. Ved at gøre brug af FSC-emballage er vi i stand til at sikre, at vores produkter er pakket på en måde, der fremmer bæredygtighed og ansvarlig skovforvaltning.

Elwis’ produkter er lavet af bæredygtige materialer. Fx er vores gulvdisplays lavet med miljøvenlig birkekrydsfiner, som er en hurtigt voksende træsort, der kræver begrænset pleje. Dette er endnu et positivt skridt hen imod at fremme bæredygtighed og ansvarlig ressource forvaltning.

Elwis udvikler løbende flere hybride og genopladelige modeller, der giver et alternativ til tørcellemodeller. Dette er et positivt skridt i retning af at reducere deres miljøpåvirkning og fremme cirkulært produktdesign. Ved at tilbyde vores kunder et produkt, der kan genoplades og genbruges, er vi i stand til at reducere mængden af affald, der genereres af batteridrevne produkt.

Social

Vi samarbejder med Elretur og Emballageretur, som er danske nonprofitorganisationer, der fremmer ansvarlig affaldshåndteringspraksis; samt tilbyder en viden og hjælp til ansvarlig affaldshåndtering.

Desuden er Elwis i tæt dialog med vores fabrikker om transport, arbejdsforhold osv. Dette er et positivt skridt i retning af at fremme ansvarlig produktionspraksis og sikre, at vores produkter produceres på en måde, der er socialt ansvarlig og bæredygtig.

Elwis Lighting har standarder for socialt ansvar, som alle samarbejdspartnere skal overholde, når de indgår i et forretningsforhold.

Disse standarder har til formål at sikre fair arbejdspraksis, støtte til lokalsamfund og fremme af etisk adfærd. Elwis Lighting opretholder høje standarder for virksomhedsledelse ved at sikre overholdelse af gældende love og regler.

Virksomheden opretholder gennemsigtighed og ansvarlighed i sin regnskabsaflæggelse, og ansvarlig og etisk adfærd fremmes i hele organisationen.

Styring / Governance

Vores samarbejde med Elretur og Emballageretur er i blandt hjørnestenene i vores ESG-strategi, da det viser vores engagement ifm. ansvarlig affaldshåndtering.

Begge organisationer er fokuseret på cirkulært produktdesign og brug, på en måde der stemmer overens med vores værdier som virksomhed, samt vores egne bestræbelser på at reducere vores miljøpåvirkning og fremme bæredygtighed.

Elretur er en dansk organisation, der står for indsamling og genanvendelse af elektronisk affald. Ved at samarbejde med Elretur er Elwis i stand til at sikre, at vores produkter bliver korrekt bortskaffet og genanvendt, hvilket reducerer mængden af elektronisk affald, der ender på lossepladser eller forbrændes. 

Dette gavner ikke kun miljøet, men hjælper også med at bevare værdifulde ressourcer ved at holde dem i produktionskredsløbet.

V5-min

Emballageretur står for indsamling og genanvendelse af emballageaffald. Ved at samarbejde med Emballageretur kan Elwis sikre, at al emballage bliver korrekt bortskaffet og genbrugt. Dette er med til at reducere mængden af emballageaffald, der ligeledes ender på lossepladser eller forbrændes. Desuden hjælper det også med at bevare værdifulde ressourcer.

Begge førnævnte samarbejder er positive for Elwis, fordi de gør os i stand til som virksomhed at varetage vores ansvar som producent ved at sikre, at produkter og emballage bortskaffes på en forsvarlig måde.

Ved at samarbejde med organisationer, der fokuserer på cirkulært produktbrug, er Elwis desuden i stand til at afstemme vores indsats med de bredere mål for den cirkulære økonomi, som også involverer slutforbrugerne og andre interessenter, som i stigende grad bekymrer sig om bæredygtighed og ansvarlig produktionspraksis. 

Sammenfattende er Elwis’ ESG-strategi fokuseret på at fremme bæredygtighed, reducere vores miljøpåvirkning og fremme cirkulært produktdesign. Ved at reducere plastikforbruget, bruge bæredygtige materialer, udvikle hybride/genopladelige modeller og samarbejde med organisationer, der fremmer ansvarlig affaldshåndteringspraksis, tager Elwis Lighting positive skridt mod en mere bæredygtig fremtid.

Følg os på de sociale medier

Sign up til vores nyhedsbrev og bliv en del af Elwis' lysende univers

Har du et Elwis produkt?

Skriv gerne en anmeldelse af det på Google – Det sætter vi pris på!